Innovasjon, vekstbedrifter og bærekraftig næringsliv

Oslo ønsker gründere, investorer, talent og bedrifter velkommen. Flere vekstbedrifter som bidrar til å løse FNs bærekraftsmål er nødvendig for nye arbeidsplasser, verdiskaping og grønn omstilling i Oslo.

Shutterstock 1861975831 smaller

Samfunnsoppdraget

Det er et globalt behov for bærekraftige løsninger, som løser utfordringer innen områder som klima, helse og mobilitet. Oslo er en hovedstad med verdensledende teknologi og forhold som ligger til rette for innovasjon. Norge har en solid økonomi sammenlignet med mange andre land. Og vi har en høyt utdannet befolkning og et digitalisert samfunn. Det gir selskapene her en god posisjon for eksport og næring.

Samtidig er konkurransen om investeringer, markedsposisjoner og kompetanse internasjonal. Bedrifter, byer og land konkurrerer med hverandre. Oslo Business Region bidrar til å løse disse utfordringene i samarbeid med andre aktører og miljøer i Oslo, nasjonalt og i Norden, og forsøker å gjøre det lettere for oppstarts- og vekstbedrifter, investorer og talent å oppdage muligheter.

Om Oslo Business Region

Oslo Business Region AS, etablert 1. januar 2014, er eid og finansiert av Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap, og er byens offisielle næringsutviklignsselskap. Selskapet jobber for en bærekraftig økonomisk utvikling som sikrer regionen flere nye arbeidsplasser, grønn omstilling og verdiskapning. Selskapet har identifisert ulike behov som er nødvendig for å sikre fremveksten av flere vekstselskaper og innovasjonsmiljøer. Selskapet samarbeider med aktører på tvers av sektorer og landegrenser, legger til rette for deling av kompetanse og innsikt, og åpner dører til norske og internasjonale nettverk og muligheter.

48826264726 477c642674 k
↳ Oslo Business Region jobber med å tiltrekke internasjonale talent, investorer og næringslivsledere til Norge gjennom prosjekter som Oslo Innovation Week. Bilde: Gorm K. Gaare

Områder

Oslopolitan
↳ Kampanje - den kompakte byen. Bilde: Oslo Business Region/Kristoffer Hunstad

Rapporter og innsikt

Vi tilbyr ulike rapporter om Oslo som gir en omfattende oversikt over byens utvikling. Disse rapportene inkluderer informasjon om oppstartsbedrifter, vekstbedrifter, næringsliv, byutvikling, levedyktighet og regionale muligheter. Vi gir også informasjon om den sosioøkonomiske tilstanden i Oslo, inkludert risikokapital-investeringer, bedriftsetableringer, med mer.

Guide for oppstartsselskaper til offentlige anskaffelser

Våre strategiske mål er

 • - Flere vekstbedrifter i Oslo
 • - Flere talenter til Oslo
 • - Flere investeringer til Oslo
 • - Mer næringsutvikling mellom Oslo kommune og vekstbedrifter
 • Mer innsikt som bidrar til å bedre konkurransefortrinnet for næringsliv og innovasjon i Osloregionen
 • Bygge Oslos omdømme knyttet til entreprenørskap og bærekraftig virksomhet
OBR Jan Khür State Of The City22 0287
↳ Lansering fra Oslo: State of the City 2022, som er en av rapportene Oslo Business Region eier (Bilde: Jan Khür)

Våre virkemidler

 • Koblingsboks - ulike typer arenaer som møteplasser og arrangementer som kobler relevante aktører i økosystemet
 • Bygge kunnskap og innsikt gjennom digitale veiledere og rapporter
 • Initiere og legge til rette for samarbeid for å skape større og koordinerte initiativer
 • Bygge internasjonale nettverk
 • Kommunikasjon brukes aktivt for økt synlighet, engasjement og spredning av muligheter i og for økosystemet og OBRs egen kompetanse og virkemidler

Organisering

Oslo Business Region AS har kontor i kontorfelleskapet MESH avd. Nationalteatret.

Selskapet har eget styre som er oppnevnt av Oslo kommune, og et rådgivende organ med kompetanse om de ulike områdene som OBR dekker. Organet (Advisory Board) har ingen formell beslutningsmakt, men fungerer som en ekstra ressurs for styret.

Styret i Oslo Business Region er oppnevnt av byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Styret består av 2 kvinner og 3 menn.

Per 31. desember 2022 hadde styret følgende sammensetting:

 • Johan Hovland – Styreleder, leder for Porteføljestyring Anlegg i Hafslund Eco
 • Inger Johanne Solhaug, styremedlem, Adm dir, Forretningsutvikling og bærekraft i Insula AS
 • Waseem Shad, styremedlem, gründer og privat investor
 • Bente Bratland Holm, styremedlem, selvstendig (ny i 2022)
 • Kjartan Slette, styremedlem, medgründer og COO i Unacast (ny i 2022)
So Me Bilder 1080x108027
↳ Vi har en virksomhet der våre målgrupper er internasjonale gründere, investorer, talent, media, og selskaper, og derfor er våre nettsider på engelsk. Det siste året har 71 prosent av våre brukere engelsk eller et annet språk enn norsk som førstespråk.

Kontakt oss