Siste sjanse til å søke om tilskudd til ReStartOslo 2021 - for økt handel og byliv i Oslo

Published by Oslo Business Region, 16 June 2021

Oslo kommune har nå tildelt litt over 28 mill.kr. i første runde av RestartOslo 2021. I andre og siste runde, så gjenstår det å fordele et resterende beløp på totalt 5.9 mill.kr. (5.931.200 NOK). Denne artikkelen omhandler 2. frist av tilskuddsordningen ReStartOslo 2021. Målet med tilskuddet er å få sentrum i gang igjen, derav tittelen, å restarte Oslo.

Denne artikkelen ble oppdatert 13. juli 2021 med delvis ny tekst, nytt søknadsskjema og små justeringer som gjelder utlysningen for fristen som har søknadsfrist 15. august. Vi anbefaler derfor at du leser hele artikkelen på nytt.

Handels-, service- og serveringsnæringene, som er en viktig del av bylivet, har som følge av korona-pandemien vært hardt rammet det siste året. Byrådet ønsker å bidra til økt byliv og en styrket handels-, service og serveringsvirksomhet.

Hvem kan søke og til hva?

Disse midlene er ment til å gå til de har vært hardt rammet av smittevern restriksjonene, og ikke minst de med de gode idéene for økt byliv. De som kan søke kan være alt fra enkeltindivider, virksomheter, foreninger, nabolag, sameiet, t.o.m. større samarbeidskonstellasjoner. Det søkere må være oppmerksom på, er at tilskuddsordningen delt i tre iht. ulike typer idéprosjekter/tiltak mot økt byliv. Det resterende beløpet som man kan søke om til fristen i august er som følgende:


 • 1.1. Fellesprosjekter - det gjenstår 33.500 NOK av 9,5 mill.kr (f.eks. større fellestiltak og samarbeid, profileringskampanje)
 • 1.2. Bedriftsrettede aktivitetstilskudd - det gjenstår 5,1 mill.kr. av 20 mill.kr. (direkte tilskudd til virksomheter for gjennomføring av aktiviteter knyttet til felles tiltak)
 • 1.3. Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd) - det gjenstår 788.000 NOK av 4.5 mill.kr. (f.eks. aktiviteter som tar i bruk gater, plasser, torg eller veiareal. Helst knyttet til fellesprosjekter pkt. 1)

For mer informasjon, les mer under pkt. 1 Formål og overordnede føringer for utlysning av tilskudd i utlysningsteksten.

Hvor skal tiltakene finne sted?

Tilskudd kan gis innenfor følgende geografiske avgrensing: De 13 delområdene i Handlingsprogram for økt byliv (pluss Grønland og Tøyen), skjenkeringen og strøksgatene med etablert byliv. Se kart under og kan også lastes ned i stort format enda lenger ned på siden.

Kart Re Start2

Hvordan søker jeg og søknadsfrister

Den andre og endelige søknadsfristen utgår klokka 23:59 den 15. august 2021.

Du søker ved å sende inn det digitale søknadsskjemaet og budsjett (excelmal lenger ned). Vær oppmerksomhet på at noen av punktene vil kreve litt forberedelse og tid. Du kan ikke stoppe utfyllingene, stenge vinduet og komme tilbake, så vi anbefaler at du ferdigstiller tekst og alle dokumenter før du starter å fylle inn skjemaet.

Merk at dersom det sendes inn flere søknader på samme eller tilnærmet prosjektidé men med ulike avsendere, så vil disse vurderes som en og samme søknad.

Oslo kommune vil vektlegge en rask prosess, og har som mål at tilskudd for juni 2021 skal være tildelt ila. juli, mens tilskudd for august følger andre regler. Alle søkere vil få svar på sine søknader.

Viktige lenker

Utlysningsbrevet under må leses nøye før du søker. I lenken under her finner du nedlastbart kart, budsjettmal og utlysningsbrev. Merk at Utlysningsbrevet ble endret 17.6.2021. Det ble oppdatert med at hver søker/org.nr. kan kun søke om 2 mill kr men at ulike søkere kan søke om midler til samme prosjekt der disse overstiger 2 mill kr. Det ble også lagt til at søker kun motta opp til 2 mill kr som følger reglement om bagatellmessig støtte. Les mer her.

Under finner du lenke til budsjettmal, kart og utlysningsbrev.

Innholdspunktene i det digitale søknadsskjemaet

 • Fornavn.
 • Etternavn.
 • Arbeidsplass.
 • Evt. organisasjonsnummer.
 • Postadresse.
 • Telefonnummer.
 • Evt. samarbeidspartnere.
 • Næringskategori.
 • Tilskuddsordningen (1 av 3) du søker.
 • Prosjekt-tittel (maks 2-3 ord).
 • Din prosjektidé. Maks. 100 ord.
 • Allmennyttig verdi og effekt ditt prosjekt har på byen. Maks. 100 ord.
 • Kort pitch (2-3 setninger).
 • Hvor prosjektet skal finne sted.
 • Når prosjektet skal finne sted.
 • Mottatt bagatellmessig støtte (ja/nei?)
 • Totalsum.
 • Detaljert budsjett - excel skjemaet, som kan lastes ned her.
 • Evt. lenke til hjemmeside eller andre relevante sosiale medier.
 • Evt. andre vedlegg (evt. bilder, promo, tekst, intensjonsavtale osv.) (må slås sammen til ett vedlegg, i PDF format)
 • Endelig bekreftelse på søknad.

Se opptaket fra Infomøtet 23. juni med Oslo kommune

FAQ

 • Det kom opp et spørsmål ang moms i infomøtet. Svaret er at ja summen som søkes om må være inkludert MVA.

Andre tilskuddsordninger fra Oslo kommune

Om denne ordningen ikke var helt det du lette etter, se om kommunens løpende støtteordning for økt byliv kan være noe for deg. Denne og andre tilskuddsordninger finner du på Oslo kommune sine nettsider.

Har du spørsmål?

Send inn disse per epost til restart@oslobusinessregion.no. Vi svarer så raskt vi kan. Basert på disse publiserer vi også info som vi tror alle kan ha nytte av (kommer). Vi gir ikke konkrete tilbakemeldinger på idéer eller konsepter.

Om Oslo Business Region

Oslo Business Region AS er et selskap som er eid og finansiert av Oslo kommune. Selskapet er sekretariat for Tilskuddsordningen ReStartOslo.