Covid-19: Finansiering for startups i tidlig fase

Published by Oslo Business Region, 08 May 2020

Det er hovedsakelig to finansieringsmuligheter for oppstartsselskaper i den tidlige fasen. Her kan du finne oppsummert informasjon og anbefalinger til markedsavklaring fra Innovasjon Norge og regionalt forskningsfond for Oslo og Viken fylkeskommune.

Innovasjon Norge

Finansiering av markedsavklaring

Innovasjon Norge støtter oppstartsbedrifter i tidlig fase med opptil 150 000 kroner med 100% finansiering og 0% egenkapitalbehov. De støtter fakturerte kostnader og kan dekke kostnader etter at søknad er registrert. Eksempler på kostnader de støtter i denne fasen er for eksempel aktiviteter knyttet til økt kompetanse eller nettverk relevant for prosjektet; aktiviteter som gjør at du forstår markedet og kunden din bedre; bygge første prototype; og innledende tester og aktiviteter som muliggjør å demonstrere produktet ditt.


Hvem er denne ordningen for?

Denne er for deg som nettopp har startet et selskap eller er i tidlig fase (0-5 år, der under 3 år vil bli prioritert). For tiden jobber du med å forstå markedet ditt og markedets behov, eller du er i gang med å utvikle første prototype av ditt produkt for å kunne starte innledende testing i markedet. Selskapet har både et produkt med høy grad av innovasjon, en unik forretningsmodell eller teknologi og internasjonalt potensial


Tidslinje:

Lengden på prosjektet bør være på mellom 3 til 6 måneder. Merk at du ikke kan søke om andre finansieringsprosjekter fra Innovasjon Norge samtidig, derfor kan det være verdt å notere seg at prosjektet er realistisk med tanke på tid, aktiviteter og kostnader.


Hvordan skrive en god søknad:

- Sammenlign deg med andre alternativer og konkurrenter. Hva er nytt, og hvorfor er det viktig å løse problemet?

- Vær visjonær og beskriv hva som er fremtidsmulighetene hvis ideen din blir kommersialisert internasjonalt - underbygg med fakta og tall. Hva er potensialet i ideen din?

- Beskriv teamets erfaring og kapasitet til å skalere selskapet.


Du kan lese mer på Innovasjon Norge sine nettsider. Lag ny brukerprofil eller logg inn for å opprette din søknad.

Regionalt forskningsfond (Oslo og Viken)

Regionalt forskningsfond kan støtte innledende forskningsprosjekter for å løse regionale samfunnsutfordringer. Dette prosjektet kan dekke kostnader for å avklare om innovasjonen krever ytterligere forskning som kan bli finansiert av et hovedprosjekt.

Ett prosjekt kan få finansiering mellom 200 000 - 350 000 kroner som tilsvarer en støttegrad på 70%. Dette betyr at 30% av prosjektet må finansieres med egenkapital. Første runde av fondet er 15 MNOK. Andre runde (etter sommeren) er 20 MNOK. Varigheten av prosjektet er normalt mellom 2-6 måneder.

Målet for kvalifiseringsprosjektet er å definere forskningsutfordringer eller utviklingsbehov videre. Pengene kan brukes til å dekke kostnader for å definere forsknings- og utviklingsbehov. Dette er informasjon man bør avklare før man kan søke om andre forskningsmidler.


Målgruppe:

Små og mellomstore bedrifter med innovasjon, potensielt forskningsbehov samtidig som det løser regionale eller samfunnsmessige utfordringer. Bedriften må være relevant innen: Klima, miljø, energi, helse, omsorg, utdanning, teknologi og utvikling av byer / regioner. Selskapet må søke i den registrerte kommunen.


Hvordan skrive en god søknad:

- Vis tydelig samfunnsverdien av din løsning. Hvilke/hvilke samfunnsproblem/behov kan bedriften din være med på å løse.

- Forklar hvilke avklaringer selskapet har behov for

- Begrunn hvordan dere anser at prosjektet kan lede til et større forskningsprosjekt

Her kan du søke for Oslo.

Her kan du søke for Viken.

Andre ordninger

Et generelt tips er at du bør opparbeide deg et relevant og solid nettverk og støtte for ditt produkt. Det kan være nyttig å koble seg til inkubatorer, akseleratorer og investorer med fokus på oppstart i tidlig fase, som har kunnskap om kommersialisering for akkurat din bransje.

Under finner du informasjon om et par alternative muligheter:

a) Skattefunn

Hvis selskapet ditt starter en teknisk utvikling som er kompleks og vil være en stor del av kostnadene dine i år, bør du se på Skattefunn også. Vi anbefaler derimot selskaper i tidlig fase å sikre markedsbehov først. Start gjerne med å utforske markedet og utvikle en enkel mockup/prototype og bruk Skattefunn den perioden du har høyest utviklingskostnader. Det er anbefalt å søke Skattefunn når den tekniske utviklingen er en stor del av bedriftens kostnader. Utviklingen må være kompleks og bidra til innovasjon og kommersiell verdi.For informasjon om neste fase, se artikkelen om finansieringsmuligheter i kommersialiseringsfasen. Les mer her.


b) Mentorordning fra Innovasjon Norge

Hvis du har et konsept med stor innovasjon og vekstpotensiale kan du også søke om å få en mentor fra Innovasjon Norge. Les mer her.

Trenger du råd under Covid-19?

Oslo Business Region samarbeider tett med Oslo kommune for å gi nøyaktig og relevant informasjon. Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål.

Kontakt vår rådgiver marinette@obr.no