Tilgjengelighetserklæring (in Norwegian)

Published by Oslo Business Region, 06 February 2023

På denne siden finner du Oslo Business Regions tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke oslobusinessregion.no

lenke til vår tilgjengelighetserklæring på uustatus.no

Hvordan jobber vi med universell utforming?

Vi jobber for tiden med en gjennomgang av vårt innhold på oslobusinessregion.no der vi har gitt oss selv en intern frist til å ha denne på plass innen utgangen av mars 2023.

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon


Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?


  Ta kontakt med Fredrik Salberg.

Contact