Kommer snart: Ny tilskuddsordning fra Oslo kommune, RestartOslo - for økt handel og byliv i Oslo

Shutterstock 1032862573
Shutterstock

Published by Oslo Business Region, 10 June 2021

Om kort tid lyser Oslo kommune ut totalt 34,6 mill.kr. under tilskuddsordningen, “RestartOslo”. Tildeling fra ordningen skal bidra til å styrke bylivet og bidra til økt bruk av byens handels- service og serveringsnæring.

Målet med dette tilskuddet er å få sentrum i gang igjen, derav tittelen, å restarte Oslo. Tilskudd vil innrettes både mot samarbeidsprosjekter (markedsdager, bylivsfestival osv.) og enkelttiltak som støtter formålet med utlysningen og gjerne støtter de større samarbeidsprosjektene. Dette er altså næringsrettet fokus og det er spesielt Oslo sentrum som vektlegges, fordi disse har blitt hardest rammet under pandemien. Mer detaljert info om dette vil komme i den fulle utlysningen.

Det vil være korte frister og vi oppmuntrer allerede nå til å tenke på mulige samarbeidsprosjekter og andre mulige tiltak som kan gjennomføres for å Restarte Oslo fremover.

Det jobbes med å få på plass en tilskuddsordning som vil bli lansert så snart den er endelig utarbeidet og kvalitetssjekket i forhold til departementets krav og enkelte juridiske problemstillinger.

Slik får du mer info

Du vil finne mer informasjon om utlysningen på Oslo Business Region sine nettsider www.oslobusinessregion.no så fort den er tilgjengelig. Du kan også melde deg på nyhetsbrevet for å få informasjonen tilsendt. Merk at det i all hovedsak sendes ut nyhetsbrev om aktiviteter innenfor startup og tech ca en gang i uken (du kan selvsagt melde deg av når som helst).