Covid-19: Kulturrådet - Søk på kompensasjon for kulturarrangementer før 15. september

Music Festival Visit Oslo Sadan Ekdemir

Published by Oslo Business Region, 08 May 2020

Kompensasjon for avlyste eller utsatte kulturhendelser mellom 01.05.20-31.08.20

Kulturdepartementets midlertidige kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren er nå klar, og Kulturrådet har åpnet søknadsskjemaet.

Kompensasjonsordningen er for tapt billettsalg og merkostnader på grunn av krav om avbestilling eller utsatt arrangement. Denne andre søknadsrunden både for arrangører og underleverandører av kulturarrangementer. Med underleverandører menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Ordningen utgjør totalt 300 millioner kroner, og dekker tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av offentlige kulturarrangementer i Norge som følge av koronakrisen. Ordningen gjelder for arrangementer i perioden 1. mai til 31. august 2020.

Søknadsfrist

15. september 2020

Les mer om ordningen og søk kompensasjon her