Covid-19: Kompensasjon for reiselivsbransjen fra Innovasjon Norge. Søknadsfrist 15. september 2020

Oslo Birgitte Heneide

Published by Oslo Business Region, 08 May 2020

Tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter.

På bakgrunn av strenge smitteverntiltak og bortfall av kunder og inntekter har Regjeringen etablert en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør bransjen i stand til å opprettholde et kundegrunnlag samt tilpasse seg smitteverntiltakene og endringer i markedet.

Denne ordningen er åpen for bedrifter som opererer innen overnatting, attraksjon, aktivitet, formidling, transport og servering. Forretningen må ha minimum ha et omsetningsfall på 30% av omsetningen i juni, juli og august relatert til i fjor, og kan nå søke om støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. september 2020

Les mer her.