Disse bylivsaktørene fikk støtte i første runde av ReStartOslo 2021

Published by Oslo Business Region, 13 July 2021

Tusen takk for alle som sendte inn søknader i første runde av RestartOslo 2021. Vi mottok 170 søknader, og Oslo kommune har nå tildelt 48 av disse litt over 28 mill.kr. I andre og siste runde, så gjenstår det å fordele et resterende beløp på totalt 5.9 mill.kr.

Hvorfor tilskuddsordningen ReStartOslo 2021? Handels-, service- og serveringsnæringene, som er en viktig del av bylivet, har som følge av korona-pandemien vært hardt rammet det siste året. Byrådet ønsker å bidra til økt byliv og en styrket handels-, service og serveringsvirksomhet.

Alle som søkte skal ha mottatt et brev med informasjon inkl. om hvorfor de fikk, eventuelt ikke fikk, tilskudd.

Ny runde med frist 15. august

Om du gikk glipp av første runde, er det en ny og siste med frist 15. august 2021. Klikk på lenken under for å lese mer.

Kontakt