Støtte til selskaper i Oslo under Covid-19

Shutterstock 1587645844

Coronavirus-utbruddet er en stor utfordring for mange bedrifter i Oslo. Vi støtter deg som driver en bedrift, oppstartsbedrift, vekstbedrift eller innovasjonshub ved å dele informasjon om finansiering, rådgivning og andre ressurser midt i en pandemi.

Vi samarbeider med Oslo kommune for å hjelpe deg å navigere i forskjellige tiltakspakker og finansieringsmuligheter under og etter Covid-19. Dette betyr at du som driver en bedrift i Oslo, et oppstartselskap, en vekstbedrift eller innovasjonshub vil finne informasjon om noen støttetiltak og finansieringsmuligheter tilgjengelig.

Restart Oslo oslo kommune
Icon lightbulb medium Ny tilskuddsordning
ReStartOslo 2021
Ny tilskuddsordning fra Oslo kommune som skal bidra til økt bruk av byens handels- service og serveringsnæring.